Marine zeilvereniging de Boet
mail ons of kijk op onze facebookpagina
VERHUURVOORWAARDEN SLOEP 2016 De huurder blijft altijd verantwoordelijk voor het schip. U moet zorgen voor een particuliere wettelijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering. Let er op dat watersport gedekt is. Bij schade door eigen schuld is de schipper in ieder geval verantwoordelijk voor het bedrag “Eigen risico” dat de verzekeringsmaatschappij heeft vastgesteld.  ( € 150,00) Aan de gebruiker te verwijten beschadiging en/of vermissing van schepen met toebehoren kan op de gebruiker worden verhaald. Het gebruik maken van de faciliteiten van de zeilvereniging geschiedt  geheel voor eigen risico. Het gebruik van de sloep is alleen toegestaan aan die leden van marine zeilvereniging de Boet  die ook de introductiecursus gevolgd hebben Gebruikers van de faciliteiten van de zeilvereniging dienen immer de aanwijzingen van de beheerder en/of zijn medewerkers op te volgen. Geconstateerde gebreken, schade en vermissingen dienen altijd aan de beheerder gemeld te worden. De beheerder is ten alle tijden gerechtigd iemand een boot te weigeren  met opgave van redenen. De sloep wordt verhuurd tot windkracht 5 BFT. Het is niet toegestaan honden mee aan boord te nemen. Het is niet toegestaan de boot als visboot te gebruiken. Reserveren is betalen tenzij het regent of als er meer wind staat dan 5 BFT De verhuurperiodes bestaan uit 3 blokken t.w. 10.00 – 14.00, 14.00 – 18.00 en van 18.00 tot donker, maar nooit later dan zonsondergang. Als de sloep in het volgende blok niet is verhuurd kan er maximaal 2 uur worden bij gehuurd, kosten in het weekend € 7,50 per uur, anders € 6,00 per uur extra U dient een kwartier voor einde bloktijd weer terug te zijn in de haven i.v.m. wisselen. Na gebruik de sloep met het dekzeil afsluiten, tenzij de beheerder heeft aangegeven dat dit niet hoeft. Als de hoeveelheid brandstof tot een kwart gedaald is dan de beheerder waarschuwen, niet zelf gaan tanken, Op een kwart tank kunt u nog zeker 8 uur varen. U dient vooraf met gepast geld te betalen. De sloep dient na gebruik schoongemaakt en “model” aangeboden te worden aan de beheerder