Marine zeilvereniging de Boet
mail ons of kijk op onze facebookpagina
VERHUURVOORWAARDEN ZEILBOTEN 2016 De huurder blijft altijd verantwoordelijk voor het schip. Bij schade door eigen schuld is de schipper verantwoordelijk voor het bedrag “Eigen risico” dat de verzekeringsmaatschappij heeft vastgesteld. ( € 150,00) Het gebruik maken van de faciliteiten van de zeilvereniging geschiedt geheel voor eigen risico. Deze vorm van vrijetijdsbesteding wordt niet aangemerkt als dienstverrichting omdat geen directe relatie met de functie bestaat. De Algemene militaire pensioenwet en de regeling op het gebied van (ongevallen)aansprakelijkheid van het rijk zijn derhalve niet van toepassing. Zorg voor een particuliere wettelijke aansprakelijkheids en ongevallenverzekering. Het gebruik van de aanwezige schepen is alleen toegestaan aan leden welke in het bezit zijn van een zeilbrevet. Gebruikers van de faciliteiten van de zeilvereniging dienen altijd de aanwijzingen van de beheerder en/of zijn medewerkers op te volgen. Aan de gebruiker te verwijten beschadiging en/of vermissing van schepen met toebehoren kan op de gebruiker worden verhaald. Geconstateerde gebreken, schade en vermissingen dienen aan de beheerder gemeld te worden. De beheerder is te allen tijde gerechtigd iemand een boot te weigeren met opgave van redenen. De schepen worden verhuurd; Tot windkracht 5 Bf. (17 kts – 29 km/h – 8 m/sec)voor Kielboot II gediplomeerden. Tot windkracht 6 Bf. (22 kts – 40 km/h – 10,8 m/sec) voor Kielboot III gediplomeerden. De schepen dienen na gebruik schoongemaakt en “model” aangeboden te worden aan het aanwezige wachtspersoneel. Bestuur MZV “De Boet”